Human Grade

"Human grade" - "potravinářská kvalita" - je termín používaný velmi často v celém odvětví produkce krmiv. V první řadě je důležité podotknout, že žádné krmivo, které vyjede z továrny, jež vyrábí krmiva pro zvířata, se nemůže zákonně označit jako "human grade" neboli v potravinářské kvalitě. Z tohoto důvodu se tvrzení omezuje na fráze jako: "vyrobeno ze složek potravinářské kvality" , "s masem potravinářské kvality", "složení pro lidskou spotřebu", ale co to vlastně znamená?

Ve Velké Británii udávají přísné restrikce čím mohou a čím nemohou být zvířata krmena a tím pádem pochází maso určené na výrobu  krmiv ze zdrojů, které se dají označit jako "human grade" neboli v potravinářské kvalitě. Naproti tomu, například na výrobu krmiva v USA , může výrobce použít maso uhynutých, umírajících a nemocných zvířat, kdežto V Británii musí veškeré zdroje pocházet z masa určeného pro lidskou spotřebu. Tato pravidla také platí pro veškeré výrobky které se například do Velké Británie dováží. To znamená, že kterékoli krmivo které najdete v nabídce ve Velké Británii které obsahuje maso, ( což je 99% ze všech), může být označeno jako "human grade" neboli "v potravinářské kvalitě".

Problém je, že ingredience, která je označena jako "potravinářská kvalita" po zpracování již nespadá pod kategorii určenou pro lidskou spotřebu. Například kus masa ze zvířete, které je v kategorii "pro lidskou spotřebu", po přeměnění na masovou moučku (základ většiny krmiv), již nespadá do této kategorie. Nicméně výrobek, který obsahuje masovou moučku, se může legálně pojmenovat jako "vyrobeno ze složek potravinářské kvality", i když masová složka jako taková již do kategorie pro lidskou spotřebu nespadá.

Zpět do obchodu